Laurence van Rossem

Ik schilder portretten/modellen in opdracht, en (dieren in de) natuur.

Ik ben ook psychotherapeut. Ik probeer in mijn portretten de gemoedstoestand van de geportretteerde weer te geven en streef naar een intentie (van beweging) in mijn tekeningen/schilderingen.