Jan Waller

Jan Waller inmiddels 83 jaar, woonachtig in Oterleek
Amateur, hobby schilder. 

Na mijn pensionering, in middels meer dan 20 jaar geleden begonnen als leerling van Tineke Hoogendam uit Alkmaar. Onderwerpen: landschappen, zeegezichten, bootjes, stadsgezichten en soms een uitschieter in een andere richting. Figuratief.

In de loop van de tijd heb ik mijn stijl en handschrift verder ontwikkeld onder de inspirerende leiding van Tineke.