Contact

Aanmelden Kunstroute:

Doelstelling:
De Schermer Kunstroute heeft als doelstelling om kunstenaars in en rond de Schermer een platform te geven, zodat zij hun kunst(uitingen) met het grote publiek kunnen delen. De afgelopen vijf jaar is de Kunstroute uitgegroeid tot een toonaangevend gebeuren, met grote belangstelling van zowel publiek als kunstenaars. 

Selectieproces:
Een belangrijke opdracht voor de organisatie van de Kunstroute is het publiek in contact te brengen met een zo breed mogelijk pallet van kunst/vormen. Daarnaast zorgt het bestuur ook voor variatie in het kunstenaarsbestand, zodat de route vernieuwend en verfrissend is ten opzichte van die van het jaar ervoor.

Om dit te realiseren werken wij met een zogenoemde ‘prospectlijst’. Dit is een verzameling van kunstenaars die al eerder geëxposeerd hebben en kunstenaars die voor het eerst gaan exposeren. Hieruit probeert het bestuur een zo aantrekkelijk mogelijke Kunstroute samen te stellen.

Omdat we met een gelimiteerd aantal locaties te maken hebben is niet mogelijk dat alle kunstenaars die op de prospectlijst staan een plaats krijgen. Door het grote aanbod zullen we ook de komende jaren keuzes moeten maken. Dat is helaas onvermijdelijk.

Aanmelding:
De mogelijkheid om je aan te melden voor de Schermer Kunstroute 2024 gaat rond eind oktober van start

Wie wij zijn:

Wij zijn een groep enthousiaste Schermernaars die vindt dat Schermer het verdient om een aparte plaats binnen het Alkmaarse cultuurlandschap  in te nemen.  En wij noemen ons:

‘Cultuur Platform Schermer’

Om dat doel voor de lange termijn gestalte te geven hebben we, na aanvankelijk wat losse initiatieven te hebben ontplooit, onze activiteiten in een officiële stichting onder gebracht: Stichting Cultuur Platform Schermer.

  • Marion Leijen, Voorzitter
  • Arend Gerritsen, Secretaris
  • Kees Paradies, Penningmeester
Van links naar rechts: Kees Paradies, Penningmeester – Arend Gerritsen, Secretaris – Marion Leijen, Voorzitter

Wat wij willen:

Wij willen de traditie en waarden van de cultuur in en van de Schermer bij het grote publiek onder de aandacht brengen.

Wat zijn onze activiteiten:

ACTIVITEITEN 2015:
In 2015 hebben we het Cultuur Magazine Schermer uitgebracht. Hierin werden alle verenigingen en kunstenaars die met de Schermer verbonden zijn onder het voetlicht gebracht. Dit magazine werd onder de hele Schermer bevolking verspreid:

ACTIVITEITEN 2017:
Op 26 augustus 2017 hebben we de eerste Schermer Kunst & Cultuurdag gehad met verschillende culturele activiteiten op 16 locaties. Dit was een mooie aanloop en had veel belangstelling van binnen en buiten de Schermer.

ACTIVITEITEN 2018:
In 2018 werd de naam van de “Kunst & Cultuurdag” veranderd in “Schermer Kunstroute 2018”. Deze vond plaats in het weekend van 25 & 26 augustus. Het was een groot succes met rond de 2.500 bezoekers uit de Schermer én uit ‘Groot Alkmaar’.

ACTIVITEITEN 2019:
De Schermer Kunstroute 2019 was weer een groot succes.
Deze werd gehouden op 24 & 25 augustus. Dit jaar waren er 55 kunstenaars die hun werken lieten zien op 23 lokaties. We mochten in totaal maar liefst 2.800 bezoekers verwelkomen.

ACTIVITEITEN 2020:
De Schermer Kunstroute 2020 was een heel bijzondere.
Deze werd gehouden op 22 & 23 augustus.
Ondanks de COVID-19 waren er 58 gemotiveerde kunstenaars die hun werk op 22 ‘corona-aangepaste’ locaties toonden. Boven verwachting bezochten 3.200 gedisciplineerde bezoekers de Kunstroute.

ACTIVITEITEN 2021:
De Schermer Kunstroute 2021.
Deze werd gehouden op 21 & 22 augustus.

ACTIVITEITEN 2022:
De Schermer Kunstroute 2022.
Deze werd gehouden op 27 & 28 augustus.

De Schermer Kunstroute 2023 staat gepland op:
26 en 27 augustus 2023

Contact:

Adres: Stichting Cultuur Platform Schermer, Noordervaart 5, 1636 VL Schermerhorn

  • Marion Leijen: 06 23664604
  • Arend Gerritsen: 06 51481652
  • Kees Paradies: 06 53141125
Facebook
Instagram
Email

E-mail: cultuurindeschermer@gmail.com
Facebook: Cultuur Platform Schermer | https://www.facebook.com/CultuurPlatformSchermer/
Instagram: Cultuurplatformschermer | https://www.instagram.com/cultuurplatformschermer/

Bank: NL 27 INGB 0008 3975 03
Nr. K.v.K: 71327673